By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik
Skiltning

 

Skiltning i Solrød Kommune

Temaet om skiltning er opdelt i geografiske områder, alt efter områdernes karakteristika - henholdsvis Strandvejen, centerområder, erhvervs- og industriområder, boligområder i byzone, landsbyerne og det åbne land.

Ved at klikke dig ind på et af ovenstående emner, kan du læse mere om byrådets mål for skiltning i de enkelte områder.

De overordnede mål for skiltning er dog generelle - dvs. de gælder for hele kommunen.

Der er ligeledes fastsat en række retningslinjer for skiltning for hver af de enkelte geografiske områder samt generelt for hele kommunen. 

Lovgivning og andet baggrundsmateriale finder du her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies