By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for landsbyerne

Landsbyen, med landbrug som det historisk fundament, er et billede man i dag kun sj√¶ldent ser, og ikke det billede man ser i Solr√łd Kommune. Her har vi landsbyer, der gennem bebyggelse og struktur har bevaret deres landsbyudseende i st√łrre eller mindre grad. De ligger samlet p√• steder, hvor det forstyrrede landskabet mindst muligt. Befolkningssammens√¶tningen er markant anderledes, end den de oprindelige landsbyer havde. 

Alle landsbyer med n√¶rmeste omgivelser udg√łr en vigtig del af kommunens kulturarv. Landsbyerne i sig selv er sikret gennem lokalplaner.

Zonestatus og nybyggeri (RL 3.2.1)

Som hovedregel må der ikke udlægges ny byzone. Landsbyer i landzone skal bevare landzonestatus, og der må kun ske begrænset nybyggeri til lokalt behov.

Redeg√łrelse til 3.2.1

Byr√•det har vedtaget lokalplaner for kommunens seks landsbyer, der fasts√¶tter bestemmelser for bl.a. byggemuligheder.

Landsbyers afgrænsning (RL 3.2.2)

Den klare grænse mellem landsby og det åbne land skal tilstræbes fastholdt.

Redeg√łrelse til 3.2.2

Landområdet opfattes som en værdifuld kontrast til byområderne på grund af den åbne karakter. Målet er derfor at fastholde en klar afgrænsning mellem by og land.

Byrådet har vedtaget lokalplaner for kommunens seks landsbyer, der fastsætter bestemmelser for afgrænsning mod det åbne land, byggemuligheder, bygningsbevaring, struktur og beplantning.

Udpegede særlige landsbyer (RL 3.2.3)

I de udpegede særlige landsbyer skal karakteristiske træk tilstræbes bevaret, og byggeri og anlæg skal ske på baggrund af en lokalplan.

Lokalplanlægningen har til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk i den omgivende dyrkningsflade.

Redeg√łrelse til 3.2.3

Landsbyerne med omgivelser er is√¶r s√•rbare over for √¶ndringer i bebyggelsesstruktur og vejf√łringer samt √¶ndringer i beplantningsm√łnstret. Gammel Havdrup, Karlstrup, Jersie landsby og Kirke Skensved er udpeget som ‚ÄĚs√¶rlige landsbyer‚ÄĚ.

S√¶rlige landsbyer er landsbyer, som er s√¶rligt velbevarede eller viser en s√¶rlig tydelig sammenh√¶ng med de omgivende dyrkningsarealer. Udpegningen er overf√łrt fra Regionplan 2005.

Indretning af ekstra bolig (RL 3.2.4)

Det er muligt, efter en n√¶rmere vurdering, at indrette ekstra boliger p√• landbrugsejendomme i landsbyerne.

Redeg√łrelse til 3.2.4

Regler for indretning af en ekstra boliger på landbrugsejendomme i landsbyerne, er fastsat i lokalplanerne for disse.

Generel redeg√łrelse for landsbyerne

Der er seks landsbyer i Solr√łd Kommune - Gl. Havdrup, Jersie landsby, Karlstrup, Kirke Skensved, Naurbjerg og Solr√łd landsby. De har hvert deres landsbylaug og hver deres lokalplan. 

Jersie landsby og Solr√łd landsby er landsbyer i byzone, de fire √łvrige landsbyer ligger i landzone. 

Emne om landbyerne kommer fra tema i Planstrategi 2015, landsbypolitik, og er nu medtaget i kommuneplanen. Retningslinjerne er f√łrt videre u√¶ndret fra sidste kommuneplan.

Se også de overordnede retningslinjer for det åbne land.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solr√łd Kommune

Teknik og Milj√ł
Solr√łd Center 1
2680 Solr√łd Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies