By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for detailhandel

I Solr√łd Kommune er detailhandelsstrukturen bygget op omkring to bymidter i Solr√łd og Havdrup, det eksisterende lokalcenter Jersie Center og et planlagt lokalcenter i bydelen Trylleskov Strand.

Her p√• siden kan du se retningslinjerne for detailhandel i Solr√łd Kommune. Redeg√łrelser er enten at finde under de enkelte retningslinjer eller til sidst i listen herunder.

Som udgangspunkt skal nye butikker lokaliseres i bymidter eller lokalcentre. Men der er mulighed for etablering af mindre enkeltstående butikker i kommunens landsbyer.

Detailhandelsstruktur (RL 2.2.1)

Solr√łd Kommune har fastlagt en detailhandelsstruktur som vist p√• retningslinjekort for detailhandel.

Butikker skal så vidt muligt etableres inden for detailhandelsstrukturen. Dog kan der placeres enkeltstående butikker uden for detailhandelsstrukturen efter RL 2.2.6.

Redeg√łrelse til RL 2.2.1

Solr√łd Center med en del af Strandvejen og Havdrup Center med en del af Hovedgaden er udlagt til bymidter. Se retningslinjerne 2.2.2 og 2.2.3.

Jersie Center og et areal i Trylleskov Strand er udlagt til lokalcentre. Se retningslinjerne 2.2.4 og 2.2.5.

Rammeområde 417 (Cordozaparken) var tidligere udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. Denne mulighed udgik med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 7, som trådte i kraft den 27. juni 2019. Dermed udgik området også af retningslinje 2.2.7. 

Solr√łd Bymidte (RL 2.2.2)

Solr√łd Bymidte har et maksimalt bruttoetageareal til butiksform√•l p√• 20.900 m2 og afgr√¶nses som vist p√• retningslinjekort for detailhandel
Butiksst√łrrelserne m√• ikke overstige 3.500 m2 brutto-etageareal for de enkelte dagligvarebutikker og 2.000 m2 bruttoetageareal for de enkelte udvalgsvarebutikker inden for omr√•det.

Langs Strandvejen m√• butiksst√łrrelsen ikke overstige 500 m2.

Redeg√łrelse til RL 2.2.2

Solr√łd Bymidte fungerer fortsat som kommunens prim√¶re center, der udover at tjene Solr√łd Strand og opland, ogs√• tjener resten af kommunen. En bymidte er en betegnelse for de st√łrste centerdannelser, j√¶vnf√łr planloven.

Solr√łd Bymidte best√•r af Solr√łd Center og en del af Solr√łd Strandvej, n√¶rmest centret. Der foretages ingen √¶ndringer i afgr√¶nsningen med denne kommuneplan.

I Solr√łd Center findes b√•de detailhandel (dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker) og en r√¶kke andre funktioner, eksempelvis liberale erhverv (banker, ejendomsm√¶glere m.m.) og servicefunktioner (caf√©, restaurant m.m.). De samme funktioner er stort set til stede langs Solr√łd Strandvej blot i mindre skala.

If√łlge Helhedsplanen for Solr√łd Center spiller centret endvidere en vigtig rolle i bylivet. For at styrke bymidten b√łr der s√¶ttes fokus p√• at udvikle de uudnyttede potentialer for at kombinere handel og byliv. Bymidten skal v√¶re et sted kommunens borgere er stolte af og skal have lyst til at g√• en tur og tage ophold. Centret skal v√¶re et sted, borgerne har lyst til at vise frem, n√•r de har g√¶ster. Et vigtigt element er at sikre liv i bymidten hele dagen ‚Äď ogs√• n√•r der ikke er et naturligt flow af handlende. Derfor skal der if√łlge helhedsplanen fokuseres p√•, at f√• mere ud af de aktiviteter, der ogs√• kan finde sted om aftenen (fx caf√©- restaurations-, fitness- og kulturliv).

Denne √łgede aktivitet forventes at bidrage til et √łget kundegrundlag, som s√• vil kunne styrke detailhandlen i Solr√łd Center.
Se Helhedsplanen for Solr√łd Center her.

Planloven l√¶gger nu op til at de maksimale butiksst√łrrelser i bymidter kan √¶ndres til 5.000 m2 for dagligvarer, og gr√¶nsen for udvalgsvarebutikkers maksimale st√łrrelse er fjernet. Solr√łd Kommune har med denne kommuneplan valgt at fastholde de nuv√¶rende muligheder, da √¶ndringer endnu ikke har v√¶ret efterspurgte. S√•ledes vurderer Solr√łd Kommune, at der fortsat er potentiale for udvidelser ud fra de nuv√¶rende maksimale butiksst√łrrelser.

Havdrup Bymidte (RL 2.2.3)

Havdrup Bymidte har et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 7.000 m2 og afgrænses som vist på retningslinjekort for detailhandel.

Butiksst√łrrelserne m√• ikke overstige 3.500 m2 bruttoetageareal for de enkelte dagligvarebutikker og 2.000 m2 brutto-etageareal for de enkelte udvalgsvarebutikker inden for omr√•det.

Redeg√łrelse til RL 2.2.3

Havdrup Center har tilsammen med en del af Hovedgaden (n√¶rmest centret og stationen) status som bymidte. En bymidte er en betegnelse for de st√łrste centerdannelser, j√¶vnf√łr planloven. Afgr√¶nsningen af bymidten udvides til at omfatte stationspladsen, som i kommuneplanens rammer indtil nu ogs√• har v√¶ret udpeget til anvendelse til centerform√•l. Afgr√¶nsningen er s√•ledes blot ajourf√łrt i forhold til nuv√¶rende plangrundlags muligheder.

I Havdrup Center findes detailhandel (dagligvarebutikker og apotek), og der er mulighed for at etablere liberalt erhverv, offentlige og kulturelle formål. Langs Hovedgaden og på Stationspladsen findes enkelte mindre butikker. Der er stadig enkelte ubebyggede grunde i centret.

Havdrup Bymidte fungerer umiddelbart som center for Havdrup by og opland. Udbygningen af den nye bydel Havdrup Vest vil underst√łtte kundeunderlaget for centeret.

If√łlge Helhedsplanen for Havdrup spiller centret endvidere en vigtig rolle i bylivet. For at styrke bymidten b√łr der s√¶ttes fokus p√• at udvikle de uudnyttede potentialer for at kombinere handel og byliv. Bymidten skal v√¶re et sted Havdrups borgere er stolte af og skal have lyst til at g√• en tur og tage ophold. Et vigtigt element er at sikre liv i bymidten hele dagen ‚Äď ogs√• n√•r der ikke er et naturligt flow af handlende. Denne √łgede aktivitet forventes at bidrage til et √łget kundegrundlag, som s√• vil kunne styrke detailhandlen i Havdrup Bymidte.

Samtidig foresl√•r Helhedsplanen, at der iv√¶rks√¶ttes et gennemg√•ende trafikd√¶mpende indgreb i Hovedgaden, der samtidig skaber et gr√łnnere og mere rekreativt rum imellem bygningerne. Ved at lave huller i bel√¶gningen i kanten af vejbanen vil der kunne plantes vejtr√¶er. Vejtr√¶erne vil dermed b√•de fungere som fartd√¶mpende chikaner og tilf√łre Hovedgaden et gr√łnnere og mere rekreativ udtryk. Vejtr√¶erne danner endvidere sm√• lommer langs Hovedgaden. Disse lommer kan bruges til parkering, gr√łnne mellemrum med plantekasser, sm√• forhaver til boliger eller udeservering.
Hovedgadens beboere og butiksdrivende ville kunne f√• medbestemmelse over indretningen af de sm√• lommer og i f√¶llesskab st√• for at passe og vedligeholde dem. 

Hvis der p√• sigt kommer flere boliger i Hovedgaden (som denne kommuneplan √•bner op for), vil disse mellemrum ogs√• give mulighed for, at man kan l√¶gge dele af fortovet ud i de sm√• lommer, og derved skabe en st√łrre afstand imellem husfacade og fortov/gade. Det vil v√¶re med til at l√łse den klassiske ‚Äôindkigsproblematik‚Äô ved at bo i stueetagen, da der herved ville blive mulighed for at skabe en lille mellemzone mellem forbipasserende og bolig.

Dette skal dog ske med hensyntagen til, at stationsbymilj√łet langs hovedgaden er udpeget som bevaringsv√¶rdigt kulturmilj√ł. Dvs. at til- og ombygninger skal ske i en stil og et materialevalg, som harmonerer med den lokale byggeskik.

Læs mere i Helhedsplanen for Havdrup her.

Planloven l√¶gger nu op til at de maksimale butiksst√łrrelser i bymidter kan √¶ndres til 5.000 m2 for dagligvarer, og gr√¶nsen for udvalgsvarebutikkers maksimale st√łrrelse er fjernet. Solr√łd Kommune har med denne kommuneplan valgt at fastholde de nuv√¶rende muligheder, da √¶ndringer endnu ikke har v√¶ret efterspurgte. S√•ledes vurderer Solr√łd Kommune, at der fortsat er potentiale for udvidelser ud fra kommuneplanens nuv√¶rende maksimale butiksst√łrrelser.

Jersie Lokalcenter (RL 2.2.4)

Jersie Center er udlagt til lokalcenter, hvor det maksimale bruttoetageareal til butiksformål samlet ikke må overstige 3.000 m2. Jersie Center afgrænses som vist på retningslinjekort for detailhandel.

Butiksst√łrrelsen for den enkelte butik i Jersie Center m√• ikke overstige 1.000 m2 bruttoetageareal.

Redeg√łrelse til RL 2.2.4

Jersie Center fastholdes som lokalcenter og udg√łres i 2017 af √©n dagligvarebutik. Der foretages ingen √¶ndringer med denne kommuneplan. 

I den kommende planperiode overvejes arealafgr√¶nsningen af centret √¶ndret for at muligg√łre en udnyttelse af den eksisterende restrummelighed til butiksform√•l i lokalcentret. Samtidig overvejes hvilke √łvrige funktioner, der med fordel kan planl√¶gges for i lokalcentret.

En eventuel √¶ndring af afgr√¶nsning af lokalcentre udl√łser ikke brug af den statiske metode, som g√łr sig g√¶ldende for bymidter og bydelscentre, jf. Planlovens ¬ß 5 m, stk. 2.

Planloven l√¶gger nu op til, at de maksimale butiksst√łrrelser i lokalcentre √¶ndres til 1.200 m2. Men da √¶ndringen f√łrst er indf√łrt efter Byr√•dets behandling af kommuneplanforslaget, kan Solr√łd Kommune ikke indarbejde muligheden i denne kommuneplan. Det kan efterf√łlgende ske ved enten kommuneplantill√¶g eller revision af kommuneplanen.

Lokalcenter i Trylleskov Strand (RL 2.2.5)

I Trylleskov Strand er udlagt et areal til lokalcenter, hvor det samlede bruttoetage-areal til butiksformål ikke må overstige 3.000 m2. Trylleskov Strand Center afgrænses som vist på retningslinjekort for detailhandel.

St√łrrelsen p√• den enkelte butik i lokalcentret m√• ikke overstige 1.000 m2 bruttoetageareal.

Redeg√łrelse til RL 2.2.5

I 2016 vedtog Byr√•det en ny lokalplan for butikker i Trylleskov Strand (603.24), som gav mulighed for etablering af butikker i et nyt lokalcenter. En ny dagligvarebutik p√• ca. 1.000 m2 forventes at √•bne medio 2017. Der er s√•ledes fortsat en restrummelighed til butiksform√•l p√• ca. 2.000 m2 if√łlge kommuneplanen.

Planloven l√¶gger nu op til, at de maksimale butiksst√łrrelser i lokalcentre √¶ndres til 1.200 m2. Men da √¶ndringen f√łrst er indf√łrt efter Byr√•dets behandling af kommuneplanforslaget, kan Solr√łd Kommune ikke indarbejde muligheden i denne kommuneplan. Det kan efterf√łlgende ske ved enten kommuneplantill√¶g eller revision af kommuneplanen.

Afgr√¶nsningen af lokalcentret er i √łvrigt justeret i overensstemmelse med udpegningen i rammelokalplan 603.9 for Trylleskov Strand.

Enkeltstående butikker, stadepladser m.m. (RL 2.2.6)

Inden for den enkelte landsbys afgrænsning kan der placeres op til 250 m2 bruttoetageareal til butiksformål.

Strandkiosker kan placeres i Trylleskoven, ved √ėstre Strandvej og i Jersie Strandpark.

Stadepladser af normalt omfang kan kun placeres, hvor kommuneplanen i √łvrigt tillader detailhandel.

Områderne skal placeres, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til overordnede veje og kollektiv trafik, således at et regionalt opland kan betjenes.

Redeg√łrelse til RL 2.2.6

Ved enkeltstående butikker forstås butikker, der kun tjener til lokalområdets daglige forsyning. Der skal minimum være en afstand på 500 m til den næste nærmeste butik, for at en butik kan defineres som en enkeltstående butik

Ved √ėstre Strandvej og i Jersie Strandpark kan der fortsat v√¶re strandkiosker. Endvidere kan der placeres kiosk ved Trylleskoven efter n√¶rmere godkendelse fra fredningsmyndigheden.

Derudover kan stadepladser ‚ÄĚaf normalt omfang‚ÄĚ (herunder ogs√• mobile stadepladser) kun placeres, hvor kommuneplanen i √łvrigt tillader detailhandel. I Solr√łd Center skal mobile stadepladser godkendes af Solr√łd Centerforening.

Der kun må maksimalt indrettes 250 m2 detailhandel i kommunens landsbyer. De enkelte butiks-enheder skal dog som minimum have en indbyrdes afstand på 500 meter for at blive betragtet som enkeltstående butikker.

Se Byggeri og anlæg i landzone for retningslinjerne for placering af detailhandel i landzone (fx gårdbutikker).

Særligt pladskrævende varer (RL 2.2.7)

Der er ikke udpeget arealer¬†til s√¶rligt pladskr√¶vende varer i Solr√łd Kommune.

Redeg√łrelse til RL 2.2.7

S√¶rligt pladskr√¶vende varer defineres i Planlovens jf. ¬ß 5 n, stk. 1, nr. 3 (pr. november 2017), som butikker, der alene forhandler fx motork√łret√łjer, lystb√•de, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, t√łmmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer,¬†m√łbler samt ammunition og eksplosiver.

Placering af særligt pladskrævende varer skal ske ud fra en betragtning om, hvor det er mest hensigtsmæssigt (med henblik på de overordnede veje, kollektiv trafik m.m.).

Kommunen fasts√¶tter selv arealst√łrrelser for butikker, der forhandler s√¶rligt pladskr√¶vende varer. Hvis butikken vurderes at f√• regionalbetydning, b√łr der if√łlge Planloven udarbejdes VVM (en redeg√łrelse for, hvordan et projekt vil p√•virke det omgivende milj√ł).

Tidligere var rammeområde 417 (Cordozaparken) udpeget til særligt pladskrævende varer (max 4.000 m2 butiksareal). Denne mulighed bortfaldt med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 7, som trådte i kraft den 27. juni 2019. Kommuneplantillægget udlagde området til boliger, så anvendelsen til særligt pladskrævende varer ikke længere var hensigtsmæssig.

Generel redeg√łrelse for detailhandel

Da detailhandelen i Solr√łd Kommune er pr√¶get af en h√łj grad af selvforsyning, betragter kommunen ikke sig selv som konkurrerende med nabokommunerne. Detailhandelen i Solr√łd er s√•ledes rettet mod kommunens egne borgere, selvom disse ogs√• handler i nabokommunerne samt det √łvrige hovedstadsomr√•de.

Detailhandelscentrene ligger i umiddelbar forbindelse med kollektiv trafik (togstationer og/eller busforbindelser), således at der er sikret god tilgængelighed med kollektive transportmidler. Kun lokalcenteret i Trylleskov Strand er endnu ikke knyttet op på kollektiv trafik, men der er reserveret areal til S-tog station i tilknytning til centeret.

Tilg√¶ngelighed og bymilj√ł

Et statsligt m√•l er if√łlge Planloven, at sikre at butikker placeres, hvor der er god tilg√¶ngelighed for alle trafikarter og s√• transportafstandene i forbindelse med indk√łb er begr√¶nsede.

I Solr√łd Kommune er center-omr√•derne alle placeret i umiddelbar forbindelse med en station, hvorfra der er gode forbindelser med busser og enten med S-tog eller regionaltog ‚Äď p√• n√¶r Trylleskov Strand Center, hvor S-togsstationen endnu ikke er etableret.

Centrene i kystomr√•det ‚Äď Solr√łd Bymidte, Jersie Center og Trylleskov Strand Center ‚Äď er placeret i den del af fingerbyen, som kaldes K√łgefingeren. Her ligger S-togsstationerne som perler p√• en snor langs kysten, hvor de hver is√¶r er tilknyttet en r√¶kke detailhandelscentre.

Derudover er der etableret stiforbindelser til centrene for b√•de g√•ende og cyklister. Ligeledes er der etableret parkeringspladser st√łdende op til centeromr√•derne, s√• bilister ogs√• er sikret adgang. Som udgangspunkt er parkeringsarealerne placeret i randen af centeromr√•derne, s√•ledes at den indre ‚ÄĚcentergade‚ÄĚ s√• vidt muligt friholdes til g√•ende og cyklister. P√• denne m√•de sikres ogs√• et mere attraktivt bymilj√ł for de handlende, som i h√łjere grad appellerer til at g√łre ophold.

Hvilke butiksst√łrrelser m√• anvendes?

I lokalplaner, der er offentliggjort f√łr den 1. juli 2007 og ikke indeholder bestemmelser om butiksst√łrrelser, kan kommuneplanens maksimale butiksst√łrrelser uden videre anvendes. Der kr√¶ves s√•ledes ikke en ny lokalplan.

Indeholder lokalplanen derimod bestemmelser om butiksst√łrrelsen ‚Äď uanset om planen er offentliggjort f√łr eller efter 1. juli 2007 ‚Äď kr√¶ver det en ny lokalplan, f√łr end kommuneplanens butiksst√łrrelser kan anvendes.

Afgrænsning af arealer til detailhandel

Hvis afgr√¶nsningen af bymidter √¶ndres, skal det, if√łlge Planlovens ¬ß 5 m, Stk. 2, ske med udgangspunkt i tilstedev√¶relsen og koncentrationen af en r√¶kke funktioner, herunder butikker, kulturudbud, privat og offentlig service. Der kr√¶ves ikke l√¶ngere anvendelse af specifik, statistisk metode.

For lokalcentre kan kommunen selv justere/ændre afgrænsningerne.

Antal butikker, butiksareal og oms√¶tning i Solr√łd Kommune

Solr√łd Kommune har i 2017 gennemf√łrt en vurdering af detailhandelen i kommunen, som en opdatering af de tidligere detailhandelsanalyser. Heri vurderes der at v√¶re i alt 61 butikker i kommunen, fordelt p√• dagligvarer og udvalgsvarer (bekl√¶dning, boligudstyr m.m.). Du kan se, hvordan butikkerne fordeles i tabellen herunder.

Tabel med antal butikker fordelt på brancher.

Tilsvarende vurderes det eksisterende butiksareal i kommunen som vist i tabellen herunder:

Tabel over eksisterende butiksareal.

 * I opdateringen af detailhandelsanalysen i 2017 fremg√•r arealet som 800 m2, men dette er justeret til 900 m2 (jf. Solr√łd Kommunes oplysninger).  

Den årlige omsætning i detailhandelen i kommunen vurderes til at være som vist i tabellen herunder:

Tabel over årlig omsætning.

* Tallet kan ikke oplyses af diskretionshensyn.

Se mere om Detailhandelsanalyserne her p√• Solr√łd Kommunes hjemmeside.

Behov for nybyggeri og omdannelse til butiksformål

Antallet af butikker i Solr√łd Kommune er stort set u√¶ndret for dagligvarer i perioden 2010-2016, men er tilsvarende faldet for udvalgsvarer i samme periode.

I Solr√łd Center er der eksempelvis 7 butikker f√¶rre pr. januar 2017 end i 2010 (prim√¶rt udvalgsvarer). √Örsagen hertil er prim√¶rt, at en del af butikslokalerne er konverteret til en r√¶kke √łvrige funktioner, som fx liberalt erhverv, fitness, h√łrecenter m.m.  
I Solr√łd Bymidte i √łvrigt er D√łgnNetto (ud til Strandvejen) lukket, men bygningen forventes at f√• en anden centerorienteret anvendelse.

I Havdrup er arealet til dagligvarer næsten steget med 2.000 m2 i samme periode. Dette er en konsekvens af etableringen af Fakta samt udvidelsen af Netto og SuperBrugsen. Her er arealet til udvalgsvarer stort set uændret, da der er kommet nye butikker til, når andre har lukket.

I resten af kommunen er arealet til dagligvarer stort set uændret siden 2010, mens arealet til udvalgsvarer er faldet. Dette skyldes dels, at en butik er omdannet til særligt pladskrævende varer og i stedet figurer som dette i analysen, og dels at flere butikker er lukket eller konverteret til anden anvendelse.

Arealet til særligt pladskrævende varer er steget siden 2010, men kun med ca. 400 m2. Dette skyldes ovennævnte omdannelse samt det, at et par af de bilforhandlere, som fremgår af den tidligere analyse, er taget ud af regnestykket, da de ikke har et egentligt salgslokale (de eksisterer således fortsat).

Der bor pr. 1. januar 2017 knapt 22.200 indbyggere i Solr√łd Kommune, hvilket er en stigning p√• ca. 1.000 indbyggere (eller en stigning p√• ca. 6 %) i forhold til befolkningstallet ved sidste kommuneplanrevision i 2013.

Stigningen skal blandt andet ses som et resultat af den udbygning, der har fundet sted i de nye bydele Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Der forventes ligeledes at åbne en ny dagligvarebutik i Trylleskov Strand medio 2017.

Den samlede butiksomsætning er, til trods for faldet inden for antallet af udvalgsvarebutikker, stort set uændret siden 2009 (dog med en marginal stigning). Dagligvareomsætningen er steget 10 % i perioden 2009-2016, hvorimod omsætningen inden for udvalgsvarer er faldet 25 % i samme periode.

I takt med at befolkningstallet stiger, vurderer Solr√łd Kommune, at behovet for nybyggeri og omdannelse til butiksform√•l ogs√• at ville stige. Dette ogs√• set ud fra betragtningen om, at butiksoms√¶tningen (for dagligvarer) har v√¶ret stigende siden 2009 i kommunen p√• trods af e-handel (ogs√• med dagligvarer) og konkurrence fra omkringliggende detailhandelscentre af mere regional karakter og med et st√łrre udvalgsvareudbud.

Dog peger tendenserne mere mod e-handel (is√¶r over mobil/smartphones), lige som de fysiske butikker i fremtiden forventes at smelte sammen med netbutikker (ogs√• flere showrooms). Dette stiller h√łjere krav til de fysiske butikker samt personalet om at skabe en oplevelse for hver enkelt kunde. I forl√¶ngelse af den √łgede e-handel vil forbrugerne stille h√łjere krav til effektiv levering.

Tabel over behov for nybyggeri eller omdannelse til butiksformål.

Tabellen herover angiver behov for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksform√•l. 
Tallene er inklusive kendte udvidelser i 2017.
Tallet tager h√łjde for den kommende butik medio 2017 p√• ca. 1.000 m2.

Behovet skal ses som et udtryk for den maksimale restrummelighed til nybyggeri og omdannelse til butiksform√•l i kommunen. Det vil sige, at rammerne for nybyggeri og omdannelse til detailhandel tager h√łjde for de resterende byggemuligheder i de g√¶ldende lokalplaner. De maksimale rummeligheder for kommunens centre er overf√łrt u√¶ndret fra sidste kommuneplan.

Vurderingen skal endvidere ses i sammenh√¶ng med, at den statslige detailhandelsplanl√¶gning l√¶gger v√¶gt p√• at fremme byomdannelse frem for inddragelse af nye byarealer, hvilket er i god overensstemmelse med detailhandelsplanl√¶gningen i Solr√łd Kommune.

Behovet er vurderet ud fra nedenst√•ende opg√łrelser over restrummelighed til detailhandel i Solr√łd Kommunes detailhandelscentre. 

Rummelighed til butiksform√•l i Solr√łd Bymidte

Pr. januar 2017 vurderes det eksisterende bruttoetageareal til butiksform√•l i Solr√łd Bymidte at udg√łre 11.000 m2.

Restrummeligheden p√• 9.900 m2 fordeles p√• henholdsvis 8.900 m2 i Solr√łd Center (√łst og vest for banen), samt 1.500 m2 for Solr√łd Bymidte i √łvrigt (langs Strandvejen).  Stigningen fra 1.000 m2 til 1.500 m2 langs Strandvejen skyldes, at D√łgnNetto p√• 500 m2 er lukket og dermed pt. er ude af regnskabet.

Tabel med restrummelighed i Solrød Bymidte.

 

Rummelighed til butiksformål i Havdrup Bymidte

Pr. januar 2017 vurderes det eksisterende bruttoetageareal til butiksform√•l i Havdrup Bymidte at udg√łre 5.900 m2.

Tabel med restrummelighed i Havdrup Bymidte.

 

Rummelighed til butiksformål i Jersie Center

Pr. januar 2017 vurderes det eksisterende bruttoetageareal til butiksform√•l i Jersie Center at udg√łre 900 m2.

Tabel med restrummelighed i Jersie Center.

 

Rummelighed til butiksformål i Trylleskov Strand Center

Pr. januar 2017 er Trylleskov Strand Center endnu ikke udbygget. Dog er der medio 2017 etableret en dagligvarebutik p√• ca. 1.000 m2.

Tabel med restrummelighed i Trylleskov Strand Center.

 

Solr√łd Kommune

Teknik og Milj√ł
Solr√łd Center 1
2680 Solr√łd Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies