By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Kommuneplantillæg

Her på siden kan du se de tillæg, der enten er vedtaget eller i høring, i forhold til Solrød Kommuneplan 2017.

Du kan også finde tillæg til Solrød Kommuneplan 2017 via kortet her.

Kommuneplantillæg i høring

Høringsperiode

Tillæg 2 - Naurbjerg 14.06.18 - 12.07.18
Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby 14.06.18 - 12.07.18

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslag, kan disse sendes pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den dag, høringsperioden udløber.

Vedtagne Kommuneplantillæg

VVM for HOFORs regionale vandindvinding

 

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan.

Se klagevejledning her.

Du kan også klage over en miljøvurdering eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at et forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring. 

 

 

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies