By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

VVM for HOFORs regionale vandindvinding

Status Vedtaget
Plannavn VVM for HOFORs regionale vandindvinding
Rammeområde nr. 1
Dato for offentliggørelse af forslag 1. juli 2013
Høring start 1. juli 2013
Høring slut 27. september 2013
Dato for vedtagelse 28. juni 2013
Dato for ikrafttræden 28. juni 2013

PDF

pdf vvm_hofor.pdf (24285 KB)

Klagevejledning

Du kan klage over et vedtaget kommuneplantillæg, lige som du kan klage over en lokalplan.

Se klagevejledning her.

Du kan også klage over en miljøvurdering eller beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at et forslag til kommuneplantillæg er i offentlig høring.

Rammer

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies