Mål for kultur

Byrådets mål for kulturmiljøerne er:

  • At beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til kulturhistorie i det åbne land.

Beskyttelsesværdierne omfatter kulturhistoriske interesser i det åbne land.

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i det åbne land landskabet ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

Byrådets mål er hentet fra Mål og Økonomi 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.