491 - Jersie Gamle Skole

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  491

 • Rammeområdets navn

  Jersie Gamle Skole

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlige formål (skole, daginstitutioner eller øvrige institutioner), kulturelle formål, boliger og lettere erhverv (op til 1.500 m2 kontor- og servicevirksomheder, kontorfællesskaber, forskning, laboratorier o.lign.).

 • Bebyggelsen

  Bebyggelsen:
  Placeres således at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.
  Bebyggelsesprocent:Tæt-lav og etageboliger i den gamle hovebygning: Max 40 for området under et. Åben-lav: Max 25 for de enkelte ejendommeAntal etager:
  max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres.

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Distrikt

  Landsby

 • Status

  Vedtaget