324

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  324

 • Rammeområdets navn

  Solrød Erhvervskile, Solrød

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  4

 • Max højde (m)

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Transport- og logistikvirksomheder.

 • Bebyggelsen

  Bygninger må max være 300 meter lange/brede og skal opføres vinkelret ud fra en fælles facadelinje. Bygninger skal opføres i farver, der falder naturligt ind i omgivelser, og der må ikke anvendes reflekterende materialer.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Status

  Vedtaget