391 G

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  391 G

 • Rammeområdets navn

  Nidogaard, Solrød Landsby

 • Generel anvendelse

  Andet

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (etageboliger).

 • Bebyggelsen

  Ejendommen kan omdannes til op til 10 nye boliger (boligenheder indrettet i genopført, tre-længet driftsbygning).
  De 2 tilladte etager er at forstå som én etage med udnyttet tagetage.
  Bygningshøjde:
  Max 8,5 m over omgivende terræn.
  Antal boliger:
  Max 10 nye boliger (udover eksisterende bolig pr. 1. juni 2017).

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 100 m2 privat friareal til hver bolig og minimum 1000 m2 fælles friareal. De historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter, herunder overgangen mellem landsbyen og det åbne land skal behandles, så disse kvaliteter bevares og forbedres - eksempelvis med afgrænsende, transparent beplantning.

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Status

  Vedtaget