Redegørelseskort for oversvømmelse

Statisk kort
Statisk kort

Kortet herover viser de områder i kommunen, der risikerer at blive oversvømmet ved henholdsvis en 5 års og 100 års-regnhændelse samt en oversvømmelse i forbindelse med stormflod (havvandsstigning).