204 - Gartnerhaven

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  204

 • Rammeområdets navn

  Gartnerhaven

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav) med tilhørende kollektive funktioner som varmecentral og lignende.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse.
  Arealerne inden 25 m fra nærmeste spormidte af Roskilde-Køge jernbane friholdes for bebyggelse.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 10 % af hvert af områderne skal anvendes til større samlede fælles friarealer.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget