208 B - Hovedgaden Nord

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  208 B

 • Rammeområdets navn

  Hovedgaden Nord

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Centerformål, boligformål og offentlige formål.

 • Bebyggelsen

  Boliger må opføres som rækkehuse.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal i forbindelse med ny bebyggelse og omdannelse tilvejebringes opholdsarealer inden for pågældende område eller ejendom(me) svarende til mindst 100 % af boligetagearealet og 50 % af erhvervsetagearealet samt fornødent areal til parkeringspladser.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Omkring Hovedgadens nordlige del kan planlægges en med Havdrup Center sammenhængende stationsplads/torv.
  En del af Hovedgaden er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget