210 - Havdrup Nyskov

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  210

 • Rammeområdets navn

  Havdrup Nyskov

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentligt friareal (bypark), rideskole, hundelufterplads, skovplantning og lignende samt boligformål.

 • Bebyggelsen

  Friholdes for anden bebyggelse end mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt friareal (f.eks. toiletbygninger, spejderhytte).

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget