220 A - Skovvænget

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  220 A

 • Rammeområdets navn

  Skovvænget

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål og bebyggelse til offentlige formål.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse og rækkehuse.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 20% af området skal anvendes til større sammenhængende fælles friarealer.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget