222 A - Havdrup Industriområde A

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  222 A

 • Rammeområdets navn

  Havdrup Industriområde A

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Erhvervsformål, såsom oplevelseserhverv, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.
  Der må kun opføres virksomheder eller anlæg, som ikke medfører gener i form af forurening, herunder transporttunge virksomheder.

 • Bebyggelsen

  Antal etager/bygningshøjde:
  Max 8,5 m over det omgivende terræn.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres beplantning (levende hegn, buske og træer) mod vejene, så området får et mere grønt præg og udendørs oplag ikke er synlig fra vejene.
  Der skal ydermere sikres afskærming mellem bolig og erhverv.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Ejendomme med adgang fra Ulvevej og Skramsvejkan omdannes til rent boligområde for at sikre skolevejen.
  Ved ibrugtagning af ny bebyggelse og ændret anvendelse til anden virksomhed forudsættes det, at der mod boligområde 219 etableres et mindst 5 m bredt beplantningsbælte med støjværn.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget