596 - Havdrup Vest, Havdrup Allé

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  596

 • Rammeområdets navn

  Havdrup Vest, Havdrup Allé

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området må anvendes til teknisk anlæg som solenergianlæg med tilhørende funktioner og installationer.

 • Bebyggelsen

  Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for solenergianlæggets funktion.

 • Opholds- og friarealer

  Omkring området skal der etableres afskærmende beplantning.

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget