402 - Admiralparken

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  402

 • Rammeområdets navn

  Admiralparken

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  3.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (etage- og tæt-lav)samt offentlige formål (institutioner for børn og ældre).

 • Bebyggelsen

  Karrébebyggelse, etage-, række- og kædehuse.
  Antal etager:
  Max 3 etager med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 20 % af området anvendes til større, samlede friarealer fælles for området.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget