403 A - Jersie Stationscenter

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  403 A

 • Rammeområdets navn

  Jersie Stationscenter

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Fastlægges til centerformål (detailhandel, liberale erhverv, kontorbyggeri samt mindre ? ikke generende ? fremstillingsvirksomhed-er i tilknytning til detailhandelen), offentlige formål samt boligformål.

 • Bebyggelsen

  Bebyggelse placeres, så genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.
  Bebyggelsesprocent:
  Max 60 for området under ét og max 60 for den enkelte ejendom, dog max 100 for matr.nr. 15-ba.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.

  Parkering:
  Parkeringskravet til erhverv, herunder butiksformål, skal opfyldes inden for områderne 403 A og 406 som helhed.

  Butikkernes størrelse:
  Dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker max 1.000 m(1.200 m2 når den ændrede planlov træder i kraft pr. 15. juni 2017).

  Detailhandelsramme:
  I alt 3.000 m2, svarende til mulighed for nybyggeri og omdannelse til butiksformål på i alt 2.100 m2.

 • Særlige forhold

  "Bebyggelsesprocent: Max 60 for området under ét og max 60 for den enkelte ejendom, dog max 100 for matr.nr. 15-ba."

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget