403 B - Villabyernes Boligbebyggelse

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  403 B

 • Rammeområdets navn

  Villabyernes Boligbebyggelse

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (etagehuse), offentlige formål (institutioner for yngre og ældre) samt liberalt erhverv og servicefunktioner for bebyggelsen i bebyggelsens stueetage.

 • Bebyggelsen

  Etagehuse.
  Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget