403 C - Maglekæret

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  403 C

 • Rammeområdets navn

  Maglekæret

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligform: (Tæt-lav) og offentlige formål (friareal).

 • Bebyggelsen

  Række-, kæde- og gårdhuse og lignende tæt-lav bebyggelse.
  Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdernes beboere.
  Antal etager:
  Max 2 etager med udnyttet tagetage.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget