407 - Magleengen Vest

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  407

 • Rammeområdets navn

  Magleengen Vest

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Områderne fastlægges til offentligt friareal (bypark, boldbane, nyttehaver (daghaver, støjvold, parkanlæg), spejderhytter, lagerfaciliteter og lign. anlæg til drift af offentlige arealer m.v.
  For 407 gælder endvidere, at området kan anvendes til køreteknisk anlæg (motor Cross bane), mindre kompostanlæg og lignende.

 • Bebyggelsen

  Området friholdes for anden bebyggelse end den for driften af arealerne nødvendige (toiletbygninger, klubhuse, havehuse, fællesbygninger og lignende).

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget