412 - Jersie Nordstrand

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  412

 • Rammeområdets navn

  Jersie Nordstrand

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav) og offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse og dobbelthuse.
  Der må ikke opføres bebyggelse søværts strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen.
  Antal etager:
  max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Aflyst