413 - Jersie Sydstrand

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  413

 • Rammeområdets navn

  Jersie Sydstrand

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav) og offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse og dobbelthuse.
  Der må ikke opføres bebyggelse søværts strandbyggelinjen og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke opføres bebyggelse nærmere vejskel end 2,5 m. Der skal fastlægges vejbyggelinjer som sikrer, at smalle blinde boligveje (under 8 m i udlægsbredde) i det mindste for enden af blinde boligveje kan udvides uden nedrivning af bebyggelse. Tinglyste vejudlæg må ikke aflyses uden vejmyndighedens tilladelse.
  Bebyggelseprocent:
  Max 25 for området eller pågældende areal (storparcel) under ét, og 30 for hver enkelt ejendom.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Aflyst