414 A - Lærkevænget

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  414 A

 • Rammeområdets navn

  Lærkevænget

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligform: (Tæt-lav) og offentlige formål (friareal).

 • Bebyggelsen

  Række-, kæde- og gårdhuse og lignende tæt-lav bebyggelse.
  Der må ikke opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdernes beboere.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget