415 - Engvangen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  415

 • Rammeområdets navn

  Engvangen

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  1.5

 • Max højde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Erhvervsformål såsom lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed samt enkelte boliger med tilknytning til den pågældende virksomhed.

 • Bebyggelsen

  Bygningshøjde/antal etager:
  Max 8,5 m over det omgivende terræn.
  Bolig: Max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Antal boliger:
  Max 1 pr. ejendom.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal reserveres areal til lastbilsparkeringsplads.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Nitratfølsomt område og indvindingsopland.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget