416 A - Cordozasvinget A

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  416 A

 • Rammeområdets navn

  Cordozasvinget A

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Enten boligformål (tæt-lav) eller erhvervsformål såsom lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed ? herunder service- og forretningsvirksomhed samt enkelte boliger med tilknytning til den pågældende virksomhed.

 • Bebyggelsen

  Bebyggelsesprocent:
  Erhverv: Max 50 for området under ét og højst 33 % af den enkelte grunds areal må bebygges.
  Tæt-lav boliger: Max 40.
  Bygningshøjde:
  Max 8,5 m over det omgivende terræn.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres et mindst 15 m bredt beplantningsbælte mod boligerne i område 414, medmindre området anvendes til boliger - I så fald skal der sikres afskærmning mod erhvervsområdet syd for området (ramme 416 B).

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget