416 B - Cordozasvinget B

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  416 B

 • Rammeområdets navn

  Cordozasvinget B

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max bebygget grundareal (%)

  33%

 • Max antal etager

  2

 • Max højde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Erhvervsformål såsom lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed ? herunder service- og forretningsvirksomhed samt enkelte boliger med tilknytning til den pågældende virksomhed.

 • Bebyggelsen


  Bebyggelsesprocent:
  Erhverv: Max 50 for området under ét og højst 33 % af den enkelte grunds areal må bebygges.
  Bygningshøjde:
  Max 8,5 m over det omgivende terræn.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget