418 - Biogasanlæg ved Jersie

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  418

 • Rammeområdets navn

  Biogasanlæg ved Jersie

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området må anvendes til teknisk anlæg som biogasanlæg med tilhørende funktioner.

 • Bebyggelsen

  Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for biogasanlæggets funktion.

 • Opholds- og friarealer

  Omkring området skal der etableres afskærmende bevoksning.

 • Øvrige bestemmelser

  Nitratfølsomt område.

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget