602 - Druemarken

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  602

 • Rammeområdets navn

  Druemarken

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (herunder varmecentral), tekniske anlæg, antennemast, transformerstat. m.m.

 • Bebyggelsen

  Rækkehuse og lign. samt bebyggelse til brug for områdernes beboere, som fælles hus.
  Antal etager:
  max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Karlstrup

 • Status

  Vedtaget