607 A - Antennemast, Tryllevænget

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  607 A

 • Rammeområdets navn

  Antennemast, Tryllevænget

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området må anvendes som grønt område og til teknisk anlæg som antennemast med dertil hørende funktioner og installationer. Endvidere andre tekniske anlæg som bl.a. pumpestation, transformerstation o.lign. med dertil hørende installationer.

 • Bebyggelsen

  Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for antennemastens funktion (teknikskabe o.lign.).

 • Opholds- og friarealer

  Eksisterende afskærmende beplantning skal bevares/suppleres.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Karlstrup

 • Status

  Vedtaget