608 A - Karlstrup Erhvervsområde

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  608 A

 • Rammeområdets navn

  Karlstrup Erhvervsområde

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max bebygget grundareal (%)

  40%

 • Max højde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Industri-, lager-, oplags- og værkstedsvirksomhed o.lign., entreprenør herunder service-, kontor- og forretningsvirksomhed o.lign., oplevelseserhverv, liberale erhverv der kan indpasses i området samt tekniske forsyningsanlæg såsom kabelstation o.lign.

 • Bebyggelsen

  Bebyggelseprocent:
  Max 50 for det enkelte område under et, og højst 40% af den enkelte grunds areal.
  Bygningshøjde:
  Max 12 meter over det omgivende terræn.
  Enkelte produktionsbygninger, såsom siloer o.lign., kan afvige fra højdegrænsen, hvis der er særlige begrundelser herfor. Dog med max 45 meter over omgivende terræn inklusive tekniske anlæg.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Der kan efter Byrådets særlige tilladelse placeres mini-vindmøller, som kan indpasses i området uden større genevirkning for omgivelserne.
  Nitratfølsomt område.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Karlstrup

 • Status

  Vedtaget