608 B - Karlstrup Servicecenter

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  608 B

 • Rammeområdets navn

  Karlstrup Servicecenter

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max højde (m)

  10

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Rasteplads, servicestation med tilhørende salgsbutik, servicevirksomhed for motorvejsorinetrede funktioner, tankstation o.lign., restaurant/cafeteria, lastbilservicecenter med tilhørende salg o.lign. motorvejsorienterede funktioner samt liberale erhverv og serviceerhverv der kan indpasses i området.
  Tekniske anlæg kan gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor i hovedstrukturen.

 • Bebyggelsen

  Bygningshøjde:
  Max 10 m over det omgivende terræn.
  Der kan tillades én skiltepylon på max 32 meter over det omgivende terræn.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Nitratfølsomt område.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Karlstrup

 • Status

  Vedtaget