305 - Solrød Gamle Skole

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  305

 • Rammeområdets navn

  Solrød Gamle Skole

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max antal etager

  2

 • Max højde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlige formål (skoler, idrætsanlæg, institutioner for yngre og ældre).
  Såfremt at behovet for de offentlige institutioner helt eller delvist bortfalder som følge af faldende brugertal, kan der etableres funktioner som liberalt erhverv, kontor- og servicecirksomhed , beskyttede boliger eller lign. som efter byråddets skøn kan indpasses.

 • Bebyggelsen

  Bebyggelsen placeres således at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås.
  Antal etager/bygningshøjde:
  Max 2 etager, og max 8,5 m over det omgivende terræn.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget