308 A - Elmelyhaven

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  308 A

 • Rammeområdets navn

  Elmelyhaven

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (etageboliger) og offentlige formål (institutioner for yngre og ældre).

 • Bebyggelsen

  Etagehuse.
  Bebyggelsesprocent:
  Max 65 for områderne 308 og 308 A tilsammen.
  Antal etager:
  Max 5 etager og kælder.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealer skal mindst udgøre 30 % af bygningernes etageareal.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget