310- Litorinaparken

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  310

 • Rammeområdets navn

  Litorinaparken

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (tæt-lav) og offentlige formål (institutioner for yngre og ældre).

 • Bebyggelsen

  Rækkehuse.
  Der må ikke på fælles friarealer opføres yderligere bebyggelse bortset fra enkelte mindre fælles anlæg for områdets beboere.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget