313 - Kirsebærhaven, Munkekær m.v.

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  313

 • Rammeområdets navn

  Kirsebærhaven, Munkekær m.v.

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav og tæt-lav) og offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper (f.eks. liberalt erhverv), der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse, dobbelthuse, række- og kædehuse.
  Der kan ske fortætning på grundlag af en lokalplan, der illustrerer principperne herfor og som nærmere udpeger de områder, der egner sig til fortætning. Det forudsætter desuden, at der fastlægges skrå højdegrænseplaner i forhold til anden bebyggelse.
  Der må ikke på fælles friarealer opføres yderligere bebyggelse bortset fra enkelte mindre fælles anlæg for områdets beboere.
  Bebyggelsesprocent:
  Max 30 for den enkelte åben-lav ejendom, og max 40 for den enkelte tæt-lav ejendom.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Eksisterende fælles grønne områder skal bevares som friarealer og friholdes for bebyggelse.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget