315 B - Solrød Strandvej 18-22

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  315 B

 • Rammeområdets navn

  Solrød Strandvej 18-22

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav og tæt-lav) og offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper (f.eks. liberalt erhverv), sundhedsfremmende formål (fx fitnesscenter) eller lignende publikumsorienterede formål, restaurant med tilhørende take-away (ikke drive-in) og Business to Business salg (B2B), der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsen

  Paracelhuse, dobbelthuse, række- og kædehuse samt etageboligbyggeri i op til 2 etager.
  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkningerne i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage og/el. boliger i op til 2 etager (uden udnyttet tagetage).

 • Opholds- og friarealer

  Der skal ved ændret anvendelse fra erhverv til bolig, ved nybyggeri eller etablering af erhverv på pågældende ejendom(me) tilvejebringes:
  Opholdsarelaer svarende til mindst 100% af boligetagearealet og 50% af erhvervsetagearealet samt 1,5 p-plads pr. etagebolig, 2 p-pladser pr. bolig for øvrig type bolibebyggelse og 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget