319 B - Birkeengen Syd

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  319 B

 • Rammeområdets navn

  Birkeengen Syd

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (tæt-lav).

 • Bebyggelsen

  Kædehuse.
  En lokalplan kan give mulighed for fortætning til kædehuse og dobbelthuse ved, at fastlægge principper for husenes sammenbygning i naboskel.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget