323 - Solrød Håndværkerområde

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  323

 • Rammeområdets navn

  Solrød Håndværkerområde

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max højde (m)

  16.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlige formål, idræts-, sports- og kulturfaciliteter og erhvervsformål, såsom oplevelseserhverv, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.

 • Bebyggelsen


  Bygningshøjde:
  Henholdsvis max 8,5 og 16,5 m over det omgivende terræn i overensstemmelse med fastsatte byggelinjer, der giver færrest mulige gener i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Såfremt behovet opstår, kan støjvoldens udformning ændres.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Der må ikke i området placeres virksomhed, der kan virke generende i forhold til omgivelserne.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget