Redegørelseskort med støjkonsekvensområde fra Roskilde Lufthavn, Tune