201 - Havdrup Vest 1

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  201

 • Rammeområdets navn

  Havdrup Vest 1

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  35% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (tæt-lav) med tilhørende kollektive anlæg.

 • Bebyggelsen

  Etage- og rækkehuse.
  Antal boliger:
  Max 220 boliger.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 20 % af området skal anvendes til større sammenhængende fælles friarealer.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget