203 - Scheels Eng 1

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  203

 • Rammeområdets navn

  Scheels Eng 1

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål med tilhørende kollektive funktioner som varmecentral, børneinstitution og lignende.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse.
  Arealerne inden for en afstand af 25 m fra nærmeste spormidte af Roskilde-Køge jernbane friholdes for bebyggelse.
  Antal boliger:
  Max 50 boliger.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 20 % af området skal anvendes til større sammenhængende fælles friarealer.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget