206 - Havdrup Vest 2

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  206

 • Rammeområdets navn

  Havdrup Vest 2

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål med tilhørende kollektive funktioner som børneinstitution, fælles hus og lignende.
  I den nordøstlige del af området reserveres areal til offentlige formål (institutioner for yngre og ældre).

 • Bebyggelsen

  Parcel-, dobbelt-, række- og etagehuse, fælles hus, daginstitution.
  Bebyggelsesprocent:
  Max 35 for området under ét.
  Parcelhuse: max 30 pr. ejendom.
  Antal etager:
  Parcelhuse: Max 1 etage med udnyttet tagetage.
  Øvrig boligbebyggelse: Max 2 etager.
  Daginstitution: 1 etage.
  Antal boliger:
  Max 250 boliger. Dobbelthusene langs områdets vestlige grænse kan konverteres til parcelhuse.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 20 % af området skal anvendes til større sammenhængende fælles friarealer.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.
  Området udbygges i etaper på baggrund af en strukturplan, der sikrer en attraktiv haveby, som en integreret del af Havdrup.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Havdrup

 • Status

  Vedtaget