401 - Strandgården

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  401

 • Rammeområdets navn

  Strandgården

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (tæt-lav)med tilhørende kollektive funktioner såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende.

 • Bebyggelsen

  Række-, kæde- og gårdhuse.

 • Opholds- og friarealer

  Mindst 30 % af området anvendes til større, samlede friarealer fælles for området.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget