408 - Ankerhuse, Ranunkelvangen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  408

 • Rammeområdets navn

  Ankerhuse, Ranunkelvangen

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Områderne fastlægges til offentligt friareal (bypark, boldbane, nyttehaver (daghaver, støjvold, parkanlæg), spejderhytter m.v.

 • Bebyggelsen

  Området friholdes for anden bebyggelse end den for driften af arealerne nødvendige (toiletbygninger, klubhuse, havehuse, fællesbygninger og lignende).

 • Opholds- og friarealer

  Området 408 anvendes til støjvold med tilhørende parkanlæg.

 • Øvrige bestemmelser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Vedtaget