410 - Fredensbovejkvarteret

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  410

 • Rammeområdets navn

  Fredensbovejkvarteret

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (åben-lav) og offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

 • Bebyggelsen

  Parcelhuse, dobbelthuse, række- og kædehuse.Der kan ske fortætning på grundlag af en lokalplan, der illustrerer principperne herfor, og som nærmere udpeger de områder, der egner sig til fortætning. Det forudsætter desuden, at der fastlægges skrå højdegrænseplaner i forhold til anden bebyggelse.Bebyggelsesprocent: Max 25 for de enkelte områder eller pågældende areal (storparcel) under ét, og 30 for hver enkelt åben lav ejendom, fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel. Max 40 for hver enkelt tæt-lav ejendom.Antal etager:Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Eksisterende fælles grønne områder skal bevares som friarealer og friholdes for bebyggelse. Der kan dog opføres mindre bygninger i forbindelse med pågældende områdes drift og til fælles brug for områdets beboere.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Aflyst