417 - Cordozaparken

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  417

 • Rammeområdets navn

  Cordozaparken

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max antal etager

  4

 • Max højde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål (etageboliger og/eller tæt-lav) eller erhvervsformål, såsom service- og rådgivningsvirksomheder. Hvis området anvendes til erhverv, kan området også anvendes til særligt pladskrævende varer samt kontorbyggeri under 1500 etagekvadratmeter.

 • Bebyggelsen

  Bebyggelsen skal placeres efter en samlet bebyggelsesplan og under hensyntagen til boligbebyggelsen mod nord (i rammeområde 402).Bebyggelseprocent: Erhverv: Max 50 % af den enkelte grunds areal må bebygges.Bolig: Max 100.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres et mindst 15 m bredt beplantningsbælte mod boligerne i område 402.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer. Butikkers max størrelse: Den enkelte butik må ikke overstige 1.500 m2. Detailhandelsramme:I alt max 4.000 m2 til særligt pladskrævende varer.

 • Særlige forhold

  Den maksimale bebyggelsesprocent for boligbebyggelse er 100. Kan ikke registreres da det er tværgående for to kategorier - desuden er enheden ikke specificeret.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Jersie

 • Status

  Aflyst