Mål for klima og bæredygtighed

Solrød Kommune har de senere år arbejdet, og arbejder stadig, målrettet mod, at skabe en miljømæssig bæredygtig udvikling. Solrød Kommune ser klimatiltag som en mulighed for, at udvikle byliv og rekreativ merværdi via multifunktionelle løsninger der kan bidrage til et rigt hverdagsliv for mange af kommunens borgere.

Byrådets mål for klima og bæredygtighed er opdelt i mål for henholdsvis forebyggelse af klimaforandringer og for klimatilpasning:

Klimatilpasningsplan

Solrød Kommune har også udarbejdet en plan for tilpasning til klimaforandringerne, som en del af dette kommuneplanforslag.