Mål for byggeri og anlæg i landzone

Mål for byggeri og anlæg i landzone:

  • Solrød Kommune administrerer byggeri og anlæg i landzone i henhold til Planlovens landzonebestemmelserne, kapitel 7.

Målene for byggeri og anlæg i landzone er underlagt bestemmelserne i Planlovens kapitel 7.

Retningslinjerne for byggeri og anlæg i det åbne land udgør principperne i grundlaget for landzoneadministrationen i Solrød Kommune. Endvidere følges den til enhver tid gældende Planlov.

Byrådets mål er overført uændret fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.