Retningslinjer for skiltning i Jersie Center

Jersie Center er et af kommunens to lokalcentre og er beliggende ud til Parkvej i bydelen Jersie Strand.

Her på siden kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for skiltning i Jersie Center. Redegørelsen fremgår til sidst i listen herunder.

På facader må placeres skilt med logo ved siden af indgangspartiet.

På bygningens bagfacade kan det tillades at placere et skilt med logo.

Skiltet inkl. logo må maks. være 1,5 m højt og 1 m bredt.

Skiltet må belyses med lysarmatur eller som indbygget lyskilde i skiltet.

Lysstyrken må ikke være til ulempe for færdsel eller omboende.

Der kan tillades et udhængsskilt ved indgangspartiet til ejendommen.

Ved flere erhverv i samme ejendom, skal udhængsskiltene udformes ensartet.

Der kan anvendes løse klapskilte som skal placeres og dimensioneres således at de ikke hindrer færdsel.

Der kan tillades midlertidig skiltning (varighed max 6 uger) ved slagtilbud, udslag el. lign. placeret i ruder eller som fortovsskilt.

Fortovsskilte skal placeres på egen matrikel og således, at de ikke er til gene for trafik og forbipasserende.

Inden for centrets afgrænsning kan der udvalgte steder placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o. lign. Tavlen skal placeres og dimensioneres i forhold til gående, og så den ikke er til ulempe for trafik og forbipasserende. Den skal således godkendes af Solrød Kommune.

Informationstavler kan være elektroniske/interaktive. Skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering må ikke virke skæmmende på omgivelserne eller i øvrigt være til ulempe for trafik eller omboende.

Eventuel reklame på disse skærme må kun være for centrets egne varer/ydelser samt for lokale arrangementer i kommunen. Offentlige services undtaget.

Jersie Strand lokalcenter ligger ud til Parkvej i bydelen Jersie Strand. Lokalcentret ligger ved siden af Jersie Station og er indpasset i boligbebyggelsen ved siden af.

Jersie Center ligger indpasset i et beboelseskvarter. Ved siden af centret ligger en større boligforening, Villabyerne, med etageejendomme, hvor den ene boligblok også er indrettet med liberalt erhverv og fællesaktiviteter i stueetagen. I den forbindelse er der udført ensartet udhængsskiltning på ejendommen.

Retningslinjerne for skiltning muliggør også placering af pylon for fælles butiksskiltning til Jersie Center - se RL 6.3.6.

Se også redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.